Wie is Pieter


Wat drijft mij ?

Een andere wereld

We hebben het goed. We leven langer, zijn rijker en genieten meer onderwijs.
Gevarieerd voedsel, technologische producten kortom de groei komen voort uit goedkope olie, grondstoffen zonder eerlijke prijs, overvloedige massaproductie, wereldwijd transport en een stabiel klimaat. 

We kunnen echter onmogelijk eindeloos groeien. Elke menselijke activiteit gebruikt materiële hulpbronnen. Deze hulpbronnen (zoals fossiele brandstoffen, ertsen en mineralen) raken op
Onze aarde is begrensd. Zelfs voedsel is niet eindeloos voorradig. Wat gaan we doen als de levering van die grondstoffen door klimaatverandering en uitputting niet op het zelfde niveau blijft als vandaag?

Het economisch systeem en haar groei vervuilen onze planeet, verandert het klimaat, doet de biodiversiteit afnemen en zorgt (naast materiële welvaart) ook voor leed bij mensen en dieren. De lage prijzen die betaald worden voor grondstoffen zijn 
mee verantwoordelijk voor armoede in het Zuiden en zorgen voor migratie.

Overdreven consumptie en vervuiling brengen nu al gemeenschappen elders in de wereld in problemen. Verdere klimaatwijziging zal toekomstige generaties minder ontwikkelingskansen geven. 

Ik zie dat de wereld, te beginnen met ons lokaal en regionaal beleideen totale verandering nodig heeft. Ik ben bezorgd over de wereld rondom mij en ik geloof dat onze samenleving staat voor strategische keuzes waarbij echt op lange termijn gedacht wordt. En deze verandering is dringend. Duidelijker en duidelijker zie ik dat 'een betere, groenere, socialere wereld' niet mogelijk is zonder te sleutelen aan het economisch systeem.
Waar ik van droom?

Meer sociale rechtvaardigheid en meer ecologische duurzaamheid

Ik droom ervan dat iedereen later en mensen elders op deze planeet het geluk en de schoonheid ervaren die wij hebben gekend. Ik wil mij engageren om de strategische keuzes waar onze samenleving voor staat mee vorm te geven. Laten we aan een toekomst bouwen waar mensen elders en later recht op hebben. Drie manieren om dit te doen.

1. Ons materiaal- en energiegebruik reduceren 

Bedrijven en overheden springen efficiënter om met energie. Ik zie dat dit niet voldoende is om een leefbare en rechtvaardige planeet te hebben. Een stationaire economie ten dienste van de samenleving kan voorzien in huidige én toekomstige behoeften. We hebben alle troeven in handen om hoge kwaliteit van leven te combineren met een lage ecologische voetafdruk.“Live simple so that others may simply live”. Ook al klinkt dit nu nog wereldvreemd, ik pleit om onze economie te ontgroeien door bv. een 4-dagenwerkweek, vermogenbelasting of sectoren zoals het leger, financiële spitstechnologie, cementindustrie of fossiele brandstofbedrijven bewust af te bouwen. Enkel zo geven we bestaansmiddelen aan onszelf en onze kinderen over 20 of 30 jaar.


2. Onze veerkracht verhogen.

Laten we experimenten opzetten die onze gemeenschap minder kwetsbaar maken wanneer grondstoffen minder voorradig zijn.

Peer to peer betekent 'van mens tot mens' finaciering
Inspirerende projecten in het buitenland inspireren me om deze duurzame samenleving zelf vorm te geven.“Wat we zelf en samen doen, doen we beter”. Ik geloof dus niet in technische oplossingen voor klimaatproblemen maar wel in samen denken en samen werken. Zoals financiering van bedrijven 'van mens tot mens' in plaats van via banken, zoals bij RES. Voor klimaat is dat bijvoorbeeld samen gebruiken van dingen en afspraken maken over CO2-uitstoot.

3. Ruimte geven aan anderen

Onze keuzes hebben invloed op de mogelijkheden op andere plaatsen in de wereld. Laten we verbonden, gelijkwaardig en verdraagzaam onze verantwoordelijkheid nemen voor 'wereldproblemen'. Landen in het Zuiden hebben recht op mobiliteit, energie, gezondheidszorg en onderwijs. Zelfs water en voedsel zijn voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid! Iedereen mag gelijkwaardig gebruik maken van de draagkracht en de milieugebruiksruimte van de aarde. ”Mondiaal denken, lokaal handelen”. We hebben radicale verdraagzaamheid en mondiale solidariteit nodig.
Laten we bij beleidsbeslissingen echt op lange termijn denken


Wat ik doe?

Samen leren om anders te kijken

Aan de Karel de Grote-Hogeschool ben ik docent in de afstudeerrichting ‘maatschappelijk werk’ en doceer ik vakken over algemeen welzijn, ziekte, gezondheid en handicap. Daarnaast ben ik coördinator van internationale relaties. Ik doceer ook Sustainability, een vak over duurzame ontwikkeling aan Erasmusstudenten.
Aan de Thomas More Hogeschool doceer ik ‘Dealing with Global Challenges’ aan internationale studenten, voornamelijk aan studenten Handelswetenschappen en bedrijfskunde.
Mijn professionele expertise situeert zich op het snijpunt van sociale en ecologische duurzaamheid. Zo was ik enkele jaren voorzitter van het lerend netwerk van docenten ‘Oriëntatie van Sociaal Werk op duurzame ontwikkeling’.

In 2012 werd ik verkozen in de gemeenteraad van Lint. Tot nu bleef mijn politiek engagement beperkt tot de OCMW-raad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waar o.a. beslist wordt over de toekenning van leefloon. Ik ben geen kandidaat voor de gemeenteraad in Lint.


Tussen 2005 en 2009 werkte ik voor Zandhoven, Hulshout, Begijnendijk en Retie als consultant bij het opstellen van hun Lokaal Sociaal Beleidsplan. Deze ervaring wil ik blijven gebruiken om het Sociaal Beleid mee uit te bouwen en vorm te geven. Wonen, werken en onderwijs staan hierin centraal. Ook in onze provincie.

Een beeld van hoe onze samenleving kan evolueren naar 'fundamenteel anders'. Klik door voor de presentatie.Wie ik ben?

Gedreven door elders en later

Ik heb een passie voor mensen. Daarom studeerde ik na het technisch middelbaar voor onderwijzer in de Lagere School. Zowat heel mijn leven verdiepte ik me in wat onze samenleving heeft gemaakt tot wat ze nu is. Ik ben geboeid door wat er rondom mij gebeurt. Daarom studeerde ik nadat ik onderwijzer was geworden, verder politieke en sociale wetenschappen aan de KULeuven. Ik ben socioloog en behaalde ook een Engelstalige master in 'European Social Policy Analysis' aan de universiteit van Maynooth in Ierland en van Roskilde in Denemarken. Omdat het bedrijfsleven en economie me interesseert studeerde ik vervolgens een postgraduaat Bedrijfskunde en een postgraduaat Financiewezen.

Ik ben geboren en getogen Kempenaar, afkomstig van Geel. In augustus 2012 verhuisde ons gezin naar Lint. We werden er verliefd op een huisje langs de fietso-strade naar Lier, dat we bio-ecologisch verbouwden. Mijn vrije tijd vul ik vooral met mijn gezin en met maatschappelijk engagement. Ik ben papa van Jonas (10 jaar) en Hannah (9 jaar). Ik hou van buiten werken en fietsen. Ik was o.a. lid van het Sociaal Forum Kempen en van de Koplopers Kempen Duurzaam (nu noemt dit Blenders) Ons gezin is lid van Velt, dGezinsbond en Lets Antwerpen Provincie (LAP 278).
1 opmerking: