Activiteiten

Agenda: geplande activiteiten

 • X april 2023: UWC 

  Download hieronder presentaties van recente lezingen of workshops

  Om onderstaande presentaties in PowerPoint te bewaren of te bewerken, klik gewoon op de link en kies bij 'bestand' voor 'downloaden' of klik op de downloadknop rechtsboven na opening. Overnemen mag mits bronvermelding Veel succes!


  17 mei 2019: Symposium Caring Society. Een bijdrage over gezondheidspromotie en bewegingsopvoeding als hefboom tot sociale inclusie. Symposium, Cape Town, South Africa

  Bijkomende installaties van Ineos in de Antwerpse haven zijn niet in overeenstemming te brengen met het Parijs-akkoord. Daarrond was ik actief in 'Antwerpen Schaliegasvrij'. Mail me als je op de hoogte wenst te worden gehouden. Meer info op www.stopineos.be 

  Ontgroeien als antwoord op Wereldbrede Uitdagingen 

  24 august 2018: een presentatie op de the 6th International Degrowth Conference. Mijn bijdrage ging over Denken in Systemen: terugdenken vanuit een duurzame toekomst. Ik had ook een inhoud over Lokale argumenten en beleidsvoorstellen voor Ontgroei

  Stages in het onderwijs: opdrachten en beoordelingen

  5 June 2018: een mini-conference over taken en beoordelingen tijdens stages in Vlaanderen aan de Universiteit van Havana en een uitbouw van onze samenwerking met Flacso. 
  Signing a collaboration agreement

  Een zorgende samenleving

  12-19 maart 2018:  samenwerken aan een online module over gezonde levensstijl en bewegingspromotie in Townships in samenwerking met de Cape Peninsula University of Technology in Kaapstad

  Doen wat werkt in het onderwijs

  29 juni 2017: een bijdrage over sociaal werk onderwijs en technieken om de kwaliteit en effectiviteit te verhogen, tijdens de EASSW-conferentie in ParijsKlik hier voor de PowerPoint.


  Commitment of Social Work in Global Change
  28 juni 2017: een bijdrage over het engagement van sociaal werkers in wereldbrede uitdagingen. De rol van het sociaal werk onderwijs om neoliberaal beleid tegen te gaan of om solidariteit over generaties heen te promoten tijdens de EASSW-conferentie in ParijsKlik hier voor de PowerPoint.  Building a coherent curriculum
  28 juni 2017: een workshop over een kwaliteitsvol onderwijsprogramma in Sociaal Werk tijdens de EASSW-conferentie in Parijs. Klik hier voor de PowerPoint.


  Youth migrants and future
  16 februari 2017: een bijdrage over migratie in Europa en de toekomst van jongeren in Europa tijdens de internationale week in Bern, Zwitserland. Klik hier voor de PowerPoint.


  Economie, een systeem in crisis
  17 december 2016: een Monopoly-spel rond 16 stellingen en vragen van cursisten in de opleiding ‘Ecologische Filosofie en Politiek’ in Mechelen voor Aardewerk. Klik hier voor de gebruikte slides en hier voor de cursustekst.


  Welfare of children and families in a changing society
  16 november 2016 een gastcollege in Zefat, Israel voor het Academic College over het belang van lange termijndenken en mondiaal bewustzijn om het welzijn van gezinnen te verbeteren als sociaal werker. Sociaal werkers nemen als mensenrechtenberoep politieke standpunten in. Klik hier voor de PowerPoint.  Besturen vanuit alternatieve visies op duurzame ontwikkeling
  11 juni 2016  bijdrage op de Toile Cirée van 'Hove Beweegt'Een interactieve namiddag over beleid en hoe Hove duurzamer makenKlik hier voor de PowerPoint.

  Van rups tot vlinder, economie in verandering'
  31 januari 2016 presentatie in het Bezoekerscentrum De Palingbeek in Ieper voor Transitie Vlaanderen. Aan de hand van de metafoor van 'lelijke, allesverslindende, vervellende rups' die via verpopping, chaos, afbraak en doorbraak een vlinder in vrijheid en schoonheid wordt. Klik hier voor de presentatie in 'test-versie' (ecopsychologie, nieuwe commons, hoop en optimisme, moeten nog verder uitgewerkt worden).


  International social work and sustainability
  Speech on 'International perspectives and sustainability' in Kalmar for Linnaeus University on 17 september 2015

  Children and families in a changing society
  Presentatie in Kalmar voor Linnaeus University op 16 september 2015 over "structural conditions and transformational working in family social work and some additional empirical data on the current migration crisis"

  Social Work Education in Europe: towards 2025"
  Presentatie in Milaan op 1 en 2 juli 2015 voor de Europese Associatie van Sociaal Werk opleidingen. Een bijdrage over:

  Inspiratie-avond "strategisch kiezen voor minder armoede"
  Een warme samenleving laat niemand achter. Maar hoe zorgen we dat niemand in de kou staat? Via een Inleefspel met personages, dobbelstenen en levenskeuzes en een Wetenschapscafé met prof. Dirk Avonts bespraken we op 22 mei 2015 initiatieven die we in onze gemeente kunnen nemen voor een warme samenleving.

  Social Work and the economic crisis

  Op 5 maart 2015 presenteerde ik voor Hogeschool Utrecht een bijdrage over 'Social Work an the economic system'. Voor de presentatie klik hier.


  Economie, een systeem in crisis


  Op 17 januari 2015 verzorgde ik een interactieve lezing voor een opleiding van Aardewerk. De cursustekst die bij deze lezing hoort, vindt u hier. De slides van de presentatie vindt u hier.  De korte inhoud van mijn bijdrage vindt u hier. Voor de folder van de ganse opleiding rond radicale ecologie klik hier.


  Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

  Op 17 juni 2014 Oogstdag Alert-Netwerk over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling voormiddag: Levende Bib (3X30 minuten) Titel: “Jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake EDO”namiddag: Workshop over "Onbedoeld en toevallig leren" (Serendipity in Education for Sustainable Development). Een bijdrage in samenwerking met Patrick Vleeschouwer van Artevelde Hogeschool en Joke Flour van Natuurpunt Educatie. Voor de volledige verslaggeving: klik hier
  Meer info over het Alert-netwerk: klik hier  Introduction to Wellbeing and Economic Growth.

  Op 24 maart 2014 inleidende presentatie van het 'Intensive Programme' voor studenten in Sociaal Werk en economie van Duitsland, Spanje, Bulgarije, Zweden en Finland die samen met Vlaamse studenten deelnemen aan een bijzonder lessenprogramma met als thema: ‘Welzijn en economische groei’, dat ik coördineer. Klik hier voor mijn bijdrage over:
  " The relation between economic factors (growth, monetary, development indicators, innovation, wealth) and social factors (employment, participation in society, quality of life, ...)"
  Alle presentaties beschikbaar op: http://www.wellbeinggrowth.eu/ 


  Where do we go from here? 

  Op 5 februari 2014 inleiding en debat over Social Work and Sustainable Development tijdens de internationale week in Nijmegen.


  Transitie-inloopdagen Mechelen

  Op 30 november en 1 december 2013 organiseerde Transitie Vlaanderen in Mechelen inloopdagen voor mensen en groepen die in hun eigen dorp of stad aan de slag willen gaan met verandering. Ik mocht luisteren en spreken over economie, sociale ongelijkheid, hoe we kijken naar geld en hoe we duurzame alternatieven kunnen opzetten. Onder deze link kan je de presentatie herbekijken of navertellen.

  Info-avond LETS Lint

  Op 9 november 2013 'Start to LETS' of de kracht van lokaal geld.


  Duurzaam Hoger Onderwijs

  Op 7 november 2013 workshop op het Hogeschoolcongres van KdG over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

  Internationale Uitdagingen

  Op 18 november 2013 (sessie 6) methodiek van Flipped Classrooms op basis van filmpjes over sociale duurzaamheid.
  Op 30 september 2013 (sessie 2) presentatie Mijn gastland, de wereld! Feiten en cijfers over de wereld. Twee sessies voor studenten die op buitenlandse stage gaan bij orthopedagogie.


  Grondstoffencrisis

  Op 6 september 2013 bespreking betekenis van 'grondstoffen’ voor Sociaal Werk met Dirk Barrez, Philippe van de Velde (OVAM) en Charlotte Christiaens (CATAPA vzw).

  Provinciale uitwisselingsavond OCMW-mandatarissen

  Op 15 juli 2013 verzamelden de mandatarissen in Berchem om goede praktijken uit te wisselen rond sociale dienst en OCMW-materies. Thema van deze bijeenkomst: menselijke waardigheid. Klik hier voor het verslag. Klik hier voor de presentatie van die avond.

  Systeemdenken

  Op 25 april 2013 organiseerde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid een studiedag over systeemdenken. De dag kadert in haar inspanningen om het hoger onderwijs duurzamer te maken. In de namiddag verzorgde ik samen met Katrien Van Poeck en Jef Peeters een workshop over de betekenis van systeemdenken voor sociaal werk. Presentatie Systeemdenken en Sociaal Werk

  Sustainable development and social action

  Op 18 april 2013 presenteerde ik op de Ensact-conferentie in Istanbul een abstract met als titel: "Social Work tackling Global Challenges". Onder deze link vindt u de abstract van deze presentatie. Klik hier voor de presentatie.

  Transitie-inloopdagen Kortrijk

  Op 6 en 7 april 2013 organiseerde Transitie Vlaanderen inloopdagen voor mensen en groepen die mogelijk met een lokaal initiatief in hun eigen dorp of stad willen starten en voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in nieuwe paden voor de duurzaamheidstransitie.
  Transitie-inloopdagen Kortrijk 6 april 2013

  De maatschappelijke slagkracht van het CAW

  Op 28 maart 2013 verzamelde CAW De Kempen in Kamp C. Structureel veranderingsgericht werken was het thema van de dag. We stonden stil bij de rol die het CAW speelt in het maatschappelijk debat. Kunnen wij met z’n allen een steen verleggen? Hoe doen we dat dan? Hieronder de antwoorden:
  Structureel Veranderingsgericht werken Presentatie CAW De Kempen voormiddag
  Structureel Veranderingsgericht werken Workshop CAW De Kempen namiddag

  Crisis en veerkracht in Turnhout

  Op 25 maart 2013 organiseerde Dinamo i.s.m. de Mondiale Raad een inspiratie-avond over crisis en veerkracht. Centraal stond de vraag hoe we onze stad duurzamer kunnen inrichten. Via onderstaande link vindt u de slides die deze avond werden gebruikt.
  Crisis en veerkracht U-Turn Turnhout 25 maart 2013

  Inkomenongelijkheid en Referentiebudgetten in Lint

  Op 20 maart 2013 bij een algemene ledenvergadering van Groen Lint stonden we stil bij inkomenongelijkheid  als onzichtbare crisis in onze samenleving. We bespraken waarom de Vlaamse Budgetstandaard in het OCMW van Lint willen toepassen.
  Inkomenongelijkheid en ReMi 20 maart 2013 in Lint
  REMI in Lint presentatie door Berenice Storms voor de OCMW Raad op 28 maart 2013

  International Management Assistent

  Op 11 maart gaf ik binnen het vak 'globalisering' van de opleiding International Management Assistent van de Karel de Grote Hogeschool een gastcollege over mondiale uitdagingen en de betekenis ervan voor hun toekomstig beroep.  Klik hier voor de presentatie.

  Social work and contemporary global challenges

  Op 26 februari 2013 gaf ik een workshop voor Hogeschool Universiteit Utrecht voor studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Een kijk op de toekomst van sociaal werk

  Mondiale crisissen en de impact op sociaal werk

  Presentatie van 14 december 2012 op de tweejaarlijkse studiedag voor docenten maatschappelijk werk, HUBrussel
  Uitnodiging studiedag over mondiale crisissen en verantwoordelijkheid van maatschappelijk werk
  Maatschappelijk Werk en Mondiale Crisissen presentatie 14 december 2012
  Via bovenstaande link toegang tot de presentatie gemaakt voor de Interscolaire Werkgroep Maatschappelijk Werk i.s.w. met de VOSW  -Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk , Ecocampus en departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

  Economische crisis: Transitie inloopdagen in Turnhout

  Presentatie op 1 december 2012 voor Transitie Vlaanderen Programma
  Presentatie Transitie Inloopdagen Turnhout 1 en 2 december 2012

  Ecologische Filosofie en Politiek

  Op 28 oktober 2012 workshop en presentatie over economische crisis voor startweekend opleiding Aardewerk in de Hoge Rielen, Kasterlee
  Economische Crisis voor Opleiding Aardewerk Hoge Rielen 26 oktober 2012
  Infofolder Opleiding Aardewerk

  Transitie-inloopdagen Brugge

  Op 8 en 9 september 2012 organiseerde Transitie Vlaanderen twee bij elkaar horende infodagen voor mensen en groepen die mogelijk met een lokaal initiatief in hun eigen dorp of stad willen starten, en voor alle anderen die geïnteresseerd zijn in nieuwe paden voor de duurzaamheidstransitie.
  PowerPoint transitie inloopdagen 8 sept 2012

  Verander de wereld, begin in de Kempen

  Op 18 juni 2012 organiseerde de werkgroep duurzaamheid en transitie van Sociaal Forum Kempen een inspiratieavond voor een veerkrachtige Kempen in tijden van mondiale crississen.
  PowerPoint inspiratie-avond SFK 18 juni 2012
  Verslag inspiratieavond SFK 18 juni 2012
  Tip: Bekijk foto's en reacties op deze geslaagde inspiratieavond via deze link.

  Markt voor duurzame ontwikkeling

  1 maart 2011: Begeleider ronde tafel: didactisch verantwoord inzetten van film en audio-visuele media.
  5 maart 2010: Begeleider ronde tafel: curriculum ontwikkeling op vlak van EDO.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten